Cele, jakie przyświecają naszej działalności

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i pielęgnacji zieleni, działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych powierzanych przez członków Spółdzielni oraz działalność oświatowo-kulturalną i społeczną na rzecz członków, a także środowiska lokalnego. Efektem naszych działań jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizujemy projekty ze środków krajowych i zagranicznych, mające na celu aktywizować i wspierać lokalną społeczność.  Wypracowany zysk przeznaczamy na działalność społeczną Spółdzielni. To, co robimy, czynimy z pasją i zamiłowaniem, z nastawieniem na pozytywne zmiany, zadowolenie i satysfakcję.

Nasza wizja i misja!

Wizją naszej spółdzielni jest ceniona marka, kojarzona z jakością i smakiem zdrowej tradycji, do której się wraca.

Naszą misją jest inspirowanie do zmian poprzez wyjątkowość, tworzenie rzeczywistości w jakiej chcemy żyć, by trwać w zdrowiu i w zgodzie z samym sobą.

Wartości, które nam przyświecają!

Promocja zdrowia
Wspieranie lokalnego rynku
Zdobywanie i przekazywanie wiedzy
Kreowanie zmian

Nasze refleksje…

Nasza działalność – zarówno gospodarcza, jak i społeczna ma na celu kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, szczególnie w odniesieniu do tych najmłodszych klientów – maluszków ze żłobków i przedszkoli oraz uczniów szkół. Nie jest to łatwe…i to zapewne nie za sprawą samych maluchów i młodzieży, a ich rodziców, opiekunów, czy wychowawców. Mamy świadomość, iż każda zmiana jest niezwykle trudna…czasem nawet opadamy z sił…Z drugiej jednak strony wciąż wierzymy, że warto podejmować wyzwania, tym bardzie, że dotyczą one tak ważnych aspektów jak zdrowie.

Temat spółdzielni socjalnej jest wciąż tematem nowym i chyba w pewnym sensie trudnym. Jednak każdy, choćby pojedynczy głos, danej nam otuchy, uskrzydla nas i sprawia, że trudności schodzą na dalszy tor, a na ich miejsce pojawiają się nadzieja, a niekiedy także radość i poczucie spełnienia.

Gotujemy z pasją

Gotujemy z pasją

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Inni o nas

Inni o nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore